Vývojové etapy automatizace a její rozdělení

Technika

Automatizace je dnes již zcela běžným pojmem, ať se jedná třeba o výrobu strojírenskou, potravinářskou, chemickou a další. Dokonce pronikla například i do stavebnictví. Jakýkoliv proces se skládá z určitých prvků – elementů hnacích, regulačních a řídicích a výsledné pracovní jednotky. Vývoj automatizace a příslušných systémů lze rozdělit do několika historických etap od samotného člověka až …