Když jednatel jedná

Pokud vlastníme nebo jsme někdy zakládali společnost, všimli jsme si, že každá musí mít nějakého jednatele. Nemusí to být často odlišná osoba od vlastníka či spíše společníka, přesto role jednatele je nadmíru důležitá. Právnická osoba sice má právní subjektivitu, ale stále je to tzv. právní fikce – tedy něco, co reálně neexistuje, nemůžeme si na společnost šáhnout nebo s ní mluvit, ale ta právní osobnost je odvozena od fyzických osob v ní sdružených. A právě vůli této společnosti představuje právě jednatel, tedy člověk, který na sebe bere zodpovědnost za všechna obchodní jednání.

žena jednatelka

Kdo může být jednatel?

Jednatelem může být každý fyzická, ale i právnická osoba (záleží, o jakém typu obchodní korporace mluvíme), která je svéprávná, plnoletá a pokud daná společnost podniká v nějakém předmětu podnikání, je třeba aby buď jednatel nebo osoba jím pověřená měla příslušné živnostenské oprávnění. Dále musí jít o osobu bezúhonnou, s čistým trestním rejstříkem, a hlavně bez zákazu výkonu funkce. To se ostatně stává překážkou pro ty, kteří v minulosti nebyli zrovna ideálními jednateli a soud je za to nejen potrestal pokutou, ale dal jim také zákaz působit jako jednatelé v nějaké další společnosti. To že jeden nemůže být jednatel však neznamená, že musel v minulosti někoho podvést. Stačí, že ještě před chvíli působil jako jednatel v jiné společnosti.

v jednom kole

Jak se má jednatel chovat?

Především jednatel je vázán spoustou povinností, některé z nich by prostý člověk posoudil jako protichůdné. Například každý jednatel musí jednat s péčí řádného hospodáře, což znamená, že v obchodním rozhodování musí jednat tak, aby nepřivedl společnost do insolvence nebo úpadku, musí vždy rozhodovat podle toho, jak by rozhodoval jiný běžně racionální člověk na jeho místě, avšak ve stejnou dobu se nesmí uchýlit k nic nedělání, neboť obchod, to jsou rizika a zisky, a pokud nepodstupuje přiměřená rizika, může také porušit povinnost s péčí řádného hospodáře. To znamená tedy, že musí dělat přesně tolik a přesně tak moc, aby to nebylo až příliš rizikové, ale přece jen trochu to rizikové být může.

 

Ostatně jednatel, to je vůle společnosti. A i když si mnozí představí jenom pěkný plat, je to především také zodpovědnost.