Vývojové etapy automatizace a její rozdělení

Automatizace je dnes již zcela běžným pojmem, ať se jedná třeba o výrobu strojírenskou, potravinářskou, chemickou a další. Dokonce pronikla například i do stavebnictví.
Jakýkoliv proces se skládá z určitých prvků – elementů hnacích, regulačních a řídicích a výsledné pracovní jednotky. Vývoj automatizace a příslušných systémů lze rozdělit do několika historických etap od samotného člověka až po samotného robota:
Automatické řídicí prvky

1. etapa – ruční výroba

Aneb člověk dělá všechno sám. Zajišťuje funkci všech tří elementů tvořících pracovní jednotku.

2. etapa – mechanizovaná výroba

Hnacím médiem bývají přírodní síly (vítr nebo voda) a vytvořená energie je přenášená na pracovní jednotku. Člověk má pak za úkol tyto procesy řídit a regulovat.

3. etapa – automatizace

Výrobní proces je řízen různými mechanismy a zařízeními na základě stanovených algoritmů a člověk jej pouze reguluje.
Ruční řízení

4. etapa – moderní doba

Nejen v současnosti, ale zejména v budoucnu se výrobní procesy předpokládají natolik sofistikované, že nebude třeba zásahů člověka. Počítá se se vzájemně spolupracujícími roboty a manipulátory, propojenými přes určité rozhraní.

Do jaké míry se dá automatizovat?

Mechanizace a automatizace závisí na stupni pokročilosti výroby a hlavně na jejích potřebách. Vždy není nutné zavádět plně automatický proces, ať z důvodu finančního či jiného. Pak lze tyto pojmy rozdělit do skupin:
– malá (jednotlivé části zařízení s motory),
– dílčí (jednotlivé stroje a strojní celky),
– úplná (soustava strojů a jejich celků).

Stupně automatů

I automatická zařízení mají své specifické rozdělení. Na základě schopnosti kontroly své činnosti a jejího řízení včetně regulace:
1. stupeň – mechanizace pro opakované operace
Stroji chybí zpětná vazba a nemůže si sám kontrolovat dosavadní činnost. Bez člověka by to zde vůbec nešlo.

2. stupeň

Stroj zvládá regulovat svoji činnost při mírné odchylce od stanovených výrobních požadavků. Nevnímá však rozsáhlejší změny ani poruchové stavy, a proto je rovněž zde nutná přítomnost člověka.

3. stupeň

Stroje jsou vybaveny regulací pro ovlivnění výrobního procesu s možností výběru dalšího postupu. To zajišťuje řídicí počítač s pomocí zpětné vazby z pracovních postupů. Poruchy a negativní vlivy na proces jsou eliminovány díky možnosti automatického nastavení optimálního pracovního režimu.