Únik vody v domě, to je pořádný malér

https://www.bardi.cz/unik-vody-v-dome-to-je-poradny-maler/instalatérské komponenty/

Připadá vám únik vody v bytě jako situace, která sice vyžaduje řešení, ale klidně může pár dnů počkat? Domníváte se, že váš běžný denní režim to nijak nenaruší a objevíte-li mapu na zdi v pátek večer, klidně to počká do pondělí? Z hlediska relativně nízké ceny vody se to nijak výrazně neprojeví, to máte pravdu, ovšem ve hře je něco jiného.

instalatérské komponenty

Vysychání zdiva – čím déle bude voda pronikat do zdiva, tím déle pak také bude vysychat. Problém může být v prostorách nevytápěných či vytápěných jen zčásti, například ve sklepích nebo v sezonně obývaných objektech (chatách). Příliš dlouhé vysychání zdiva může být příčinou rozvoje plísní a ty pak mohou způsobit nepříjemné a mnohdy i nebezpečné zdravotní dopady.

odpadní potrubí

Jestliže je zdivo mokré delší dobu a vy si toho nevšimnete, což je právě třeba případ rekreačních chat, kde praskne vodovodní trubka, může tu dojít i k narušení statiky domu podobně, jako tomu bývá u povodní. V extrémních případech pak může dojít k nucenému stržení nosných zdí, protože mohou být pro užívání stavby nebezpečné. Jinými slovy, voda ve zdivu také může zapříčinit zbourání vaší nemovitosti.

Elektrické rozvody – voda si s elektřinou příliš nerozumí, to jistě dobře chápete. Jestliže se šíří zdivem směrem k elektrickým rozvodům a koncovým prvkům, jako jsou rozvodné krabice, vypínače a zásuvky, může to skončit všelijak. Kdyby tu došlo ke zkratu a ke vzniku elektrického oblouku, můžete i vyhořet. Pochopitelně je to nebezpečné i pro všechny obyvatele domu včetně domácích zvířat. Jestliže tedy objevíte mapu na zdi, raději vypněte hlavní jistič – přívod do domu a přivolejte instalatéry, kteří provedou vyhledávání úniku vody a závadu následně odstraní. Nevyplácí se čekat až do dalšího dne, kdy mají instalatéři běžnou pracovní dobu, toto je havarijní stav a máte plné právo přivolat instalatéra i v době nonstop havarijní služby.