Nenápadná záchrana

Možná jste již dávno slyšeli o projektu Český ostrovní dům, který si dal za úkol vybudovat co nejsamostatnější ubytovací jednotku. Aktuálně tento český, i v zahraničí uznávaný, projekt čeká na příslušné úřední schválení, aby se mohlo začít stavět. Nejedná se o žádné samoúčelné punkové odtržení od civilizované společnosti, nýbrž o alternativu, která by měla postupně otevírat oči dalším a dalším lidem a razit udržitelnější způsob bydlení. Projekt je šetrný k planetě a jejím zdrojům a zároveň se snaží o co možná největší míru soběstačnosti.
dům na řece
Dnešní doba nenabízí možnost absolutního odtržení od systému, přinejmenším potravinová závislost bude vždy hrát velmi význačnou roli. Dům sovšem cíli na to, aby byl samostatný alespoň v ohledu vyrábění elektřiny, čerpání energie a tepla. Dalším aspektem se stal systém na rozvádění vody a následného hospodaření s ní. Projekt výrazně podporuje moderní technologie a provázanost se stylovou a přírodě libou architekturou. Mimo jiné zde byla možnost pro veřejnost přihlásit vlastní architektonický návrh (především pro studenty architektonických škol) na výslednou podobu ostrovního domu.
ochrana přírody
Slovo ostrovní charakterizuje jakousi bazální odrtženost od konzumní a hektické společnosti, která čím dál více zneužívá přírody a jejich zdrojů, které ač se zdají nevyčerpatelné, mají také svá omezení. Celý projekt je zaštítěn takovými organizacemi a skupinami jako například ČVUT, ČEZ nebo třeba The University of Cambridge. V případě elektrárenských společností se ale vedou mnohé diskuze, vetší samostatnost, nebo alespoň snaha o ni totiž nahrávají tomu, že tyto společnosti začnou v průběhu několika let ztrácet na svých ziscích. Jedná se tedy o velice odvážný počin, který již za několik let započne svůj zkušební provoz.
dům se dřevem
Z toho jakým směrem se celý projekt, který odpočátku stojí především na ochotě a nadšení několika málo lidí, bude ubírat lze jistě časem vysledovat podobu našeho budoucího způsobu bydlení. Takového, který bude vděčně přijímat přírodní zdroje a ne je pouze bezohledně zneužívat pro vlastní profit.