Manažerské účetnictví je uznávaným rozhodovacím nástrojem

Klasické finanční účetnictvíse zaměřuje na poskytování informací externím subjektům, kdežto manažerské účetnictví slouží k řízení veškerých vnitřních podnikových procesů. Jeho výstupy jsou hlavním podkladem pro manažerské rozhodování, a to na všech stupních podnikového vedení.
výpočty s kalkulačkou
Manažerské účetnictvísi může každá firma vybudovat podle svých vlastních potřeb, neboť jeho užívání je dobrovolné. Mělo by však být vybudováno tak, aby zobrazovalo hospodářské děje, které musí být strukturované právě pro potřeby řízení.
Někdy je manažerské účetnictví označováno také jako účetnictví pro řízení, přičemž řízení má několik významných funkcí, mezi které lze zařadit:
· zjišťování skutečností o vzniklých jevech,
· kontrolování těchto jevů,
· analyzování jevů ve vztahu k jiným jevům,
· upozornění řídícího pracovníka na tento jev a jeho charakteristické znaky,
· pořizování informací, které jsou potřebné pro rozhodování,
· rozhodování o tom, zda provést opatření,
· na základě opatření stanovování nových úkolů pro další období.
Manažerské účetnictví tedy obsahuje veškeré prvky řízení kromě rozhodnutí o dané změně, které přísluší mezi úkoly manažera, nikoliv specialistovi na manažerské účetnictví.
zjištění váhy
Úkoly manažerského účetnictví:
· poskytování informací pro finanční účetnictví,
· poskytování informací týkající se výnosů, nákladů a rentability výkonů,
· poskytování informací podstatných pro útvarové odpovědnostní řízení,
· zajišťování běžné kontroly nákladů,
· poskytování dalších informací pro řízení a rozhodování.
Významným trendem současného manažerského účetnictví je také důraz kladený na měření výkonnosti podniku, který se snaží o dosažení co nejlepšího způsobu provádění své podnikatelské činnosti.
Manažerské účetnictví je sice dobrovolné, nicméně pro podnik je nesmírně důležité. Proto by se podniky, které se snaží rozrůstat a prosperovat, měly na tuto problematiku zaměřit a tuto možnost zvážit.