Jednoduchá konstrukce s velkým rozsahem


Panuje ve vaÅ¡ich pÅ™edstavách vlastní podnikatelská cesta? Váš podnikatelský plán je spojený s potravinovým zaměřením? Baví vás vyrábÄ›t zmrzlinu, hamburgery, Äi ledovou tříšť? V tom případÄ› již máte svoje plány přímo na dosah. Pokud má být vaÅ¡im zámÄ›rem obÄerstvení, potěší vás stánky na prodej. Pozinkovaná konstrukce, která je sestavena tak, aby byla vhodná právÄ› pro tyto úÄely, takže potěší i hygienickou kontrolu. VeÅ¡keré vybavení získáte přímo s výrobou a jeÅ¡tÄ› si můžete vybrat polepy, aby vás každý již z dálky poznal.

Projdete každou přísnou kontrolou

Když si pro úÄel podnikání pořídíte právÄ› stánky na prodej, tedy pro úÄel obÄerstvení, získáte i kompletní přísluÅ¡enství, které splňuje vÅ¡echny normy potÅ™ebné k povolení úřady a hygienou. Jedním rozhodnutím získáte vÅ¡echno, co k dokonÄení vaÅ¡eho snu potÅ™ebujete. Důležitá je i vysoká požární odolnost, která je pÅ™i vaÅ™ení obzvlášť nutná, a i tento problém máte již pÅ™edem vyÅ™eÅ¡ený. TeÄ již jen najít skvÄ›lé místo na tržnici a můžete se pustit do zasycení zákazníků.